Semak mata disini
(Check Your Point Here)
Jumlah Warga Hijau Pulau Pinang : 18723
7225
2946
3093
3337
985
DTL
DBD
SPU
SPT
SPS

[Untuk makluman lanjut, sila layari: Program Warga Hijau]