Semak mata disini
(Check Your Point Here)
Jumlah Warga Hijau Pulau Pinang : 18480
7120
2926
2526
3297
979
DTL
DBD
SPU
SPT
SPS

[Untuk makluman lanjut, sila layari: Program Warga Hijau]