Semak mata disini
(Check Your Point Here)
Jumlah Warga Hijau Pulau Pinang : 20084
8026
3257
2249
4175
1134
DTL
DBD
SPU
SPT
SPS

[Untuk makluman lanjut, sila layari: Program Warga Hijau]