Semak mata disini
(Check Your Point Here)
Jumlah Warga Hijau Pulau Pinang : 18448
7085
2914
2568
3286
974
DTL
DBD
SPU
SPT
SPS

[Untuk makluman lanjut, sila layari: Program Warga Hijau]