Semak mata disini
(Check Your Point Here)
Jumlah Warga Hijau Pulau Pinang : 20076
7976
3225
2348
4164
1128
DTL
DBD
SPU
SPT
SPS

[Untuk makluman lanjut, sila layari: Program Warga Hijau]