Jumlah Warga Hijau Pulau Pinang : 20019
8055
3278
2201
4104
1137
DTL
DBD
SPU
SPT
SPS

[Untuk makluman lanjut, sila layari: Program Warga Hijau]