Semak mata disini
(Check Your Point Here)
Jumlah Warga Hijau Pulau Pinang : 18466
7101
2917
2559
3289
975
DTL
DBD
SPU
SPT
SPS

[Untuk makluman lanjut, sila layari: Program Warga Hijau]