Jumlah Warga Hijau Pulau Pinang : 21348
8644
3568
2218
4377
1255
DTL
DBD
SPU
SPT
SPS

[Untuk makluman lanjut, sila layari: Program Warga Hijau]