Jumlah Warga Hijau Pulau Pinang : 22284
9005
3770
2382
4501
1299
DTL
DBD
SPU
SPT
SPS

[Untuk makluman lanjut, sila layari: Program Warga Hijau]