Jumlah Warga Hijau Pulau Pinang : 21393
8659
3575
2226
4382
1258
DTL
DBD
SPU
SPT
SPS

[Untuk makluman lanjut, sila layari: Program Warga Hijau]