Jumlah Warga Hijau Pulau Pinang : 22262
8992
3769
2379
4498
1298
DTL
DBD
SPU
SPT
SPS

[Untuk makluman lanjut, sila layari: Program Warga Hijau]