Jumlah Warga Hijau Pulau Pinang : 21330
8637
3567
2216
4371
1254
DTL
DBD
SPU
SPT
SPS

[Untuk makluman lanjut, sila layari: Program Warga Hijau]