Jumlah Warga Hijau Pulau Pinang : 20755
8491
3479
2178
4177
1179
DTL
DBD
SPU
SPT
SPS

[Untuk makluman lanjut, sila layari: Program Warga Hijau]