Jumlah Warga Hijau Pulau Pinang : 22804
9206
3908
2433
4586
1327
DTL
DBD
SPU
SPT
SPS

[Untuk makluman lanjut, sila layari: Program Warga Hijau]