Jumlah Warga Hijau Pulau Pinang : 23149
9352
3971
2476
4646
1344
DTL
DBD
SPU
SPT
SPS

[Untuk makluman lanjut, sila layari: Program Warga Hijau]