Jumlah Warga Hijau Pulau Pinang : 23213
9375
3982
2486
4656
1348
DTL
DBD
SPU
SPT
SPS

[Untuk makluman lanjut, sila layari: Program Warga Hijau]