Jumlah Warga Hijau Pulau Pinang : 22329
9018
3782
2392
4510
1300
DTL
DBD
SPU
SPT
SPS

[Untuk makluman lanjut, sila layari: Program Warga Hijau]