Jumlah Warga Hijau Pulau Pinang : 22350
9029
3784
2393
4512
1304
DTL
DBD
SPU
SPT
SPS

[Untuk makluman lanjut, sila layari: Program Warga Hijau]