Jumlah Warga Hijau Pulau Pinang : 23047
9322
3954
2458
4623
1335
DTL
DBD
SPU
SPT
SPS

[Untuk makluman lanjut, sila layari: Program Warga Hijau]